Doc. dr Jasmina Đorđević
Fakultet za pravne i poslovne studije Novi Sad

UDK 371.3::811.111


Техника нарације у првом лицу у учионици енглеског језика
- поново откривена или изнова примењена

 

Резиме: Овај чланак је покушај да се поново открије нарација у првом лицу – не као метода у истраживању, већ као наставна техника у учионици енглеског језика. Разлог за то је да када се студенти суоче са страним језиком, да би га разумели, имају потребу да га претворе у своје лично искуство. Који је бољи начин да се то постигне ако не да се разговором о томе сами у то увере. За разлику од разумевања које је засновано на логичном и апстрактном мишљењу, карактеристично за математички модел учења, где се природне појаве чупају из контекста и смештају у категорије, наративно разумевање је у основи процес објашњавања на основу реалних догађаја. Појаве, догађаји или страни језик могу се интегрисати у окружење које у општем смислу зовемо живот. Најизраженија предност нарације у првом лицу у настави енглеског језика као страног језика јесте да ученици науче да и на страном језику разумеју исто онолико колико и на матерњем. Стога, након краћег осврта на нарацију у првом лицу као методу у истраживању, у овом чланку биће понуђени применљиви и употребљиви начини за интеграцију нарације у првом лицу у методологију наставе енглеског језика као страног.
 

Кључне речи: нарација у првом лицу, искуство, учење енглеског језика као страног, значење језика
 
Preuzmite ceo članak u PDF formatu (English)