Prof. dr Gian Luigi Cecchini
Professore Associato di diritto internazionale e dell’Unione Europea-
Facolta di Scienze Politiche-Corso di Laurea in Scienze
Internazionali e Diplomatiche-Universita degli Studi di Trieste

UDK 339.9(4)


Dobrosusedski i prekogranični odnosi u međunarodnom pravu i pravu Evropske unije
 

Sadržaj: 1. Uvod; 2. Razlika između dobrosusedskih i prekograničnih odnosa; 3. Priroda odnosa između suseda [evroregion i međunarodna saradnja, evroregion i evropske grupe za prekograničnu saradnju kao instrumenti razvoja odnosa između država (ustanove lokalne vlasti) i Evropske unije]; 4. Državnost ili regionalizam u odnosima između suseda i prekograničnih odnosa pre Zakona o prekograničnoj reformi u glavi V Ustava Italije; 5. Reforma V poglavlja Ustava Italije; 6. Učešće Evropske unije u formulisanju komunitarne politike [učešće u osposobljavanju za provođenje komunitarnih akata]; 7. Dobrosusedski odnosi u Evropskoj uniji.
 

Ključne reči: evroregija; evropska grupa za prekograničnu saradnju; sused; regionalizam i dobrosusedstvo; državnost i regionalizam
 

Full text in Italian - PDF